- W sobotę delegaci VII Krajowego Zjazdu Aptekarzy wybrali Elżbietę Piotrowską-Rutkowską na nowego prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej. Będzie ona pełnić tę funkcję przez najbliższe cztery lata - powiedział Eugeniusz Jarosik.
 
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska jest członkiem Okręgowej Izby Aptekarskiej w Łodzi; przez dwie kadencje pełniła funkcję prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej, a obecnie jest jej wiceprezesem.
 
 
- Bez względu na to, gdzie wykonujemy swój zawód: w aptece otwartej, szpitalnej, hurtowni, czy na uczelni, jesteśmy powołani do niesienia pomocy pacjentom. Siła naszej samorządowej rodziny jest sumą wysiłku ponad trzydziestu tysięcy członków samorządu aptekarskiego. Tak jak w rodzinie, w samorządzie aptekarskim mamy te same prawa i obowiązki - podkreślała w liście Piotrowska-Rutkowska, który Naczelna Izba Aptekarska opublikowała przed jej wyborem na funkcję prezesa NRA.(pap)