Elektroniczna dokumentacja medyczna w podmiotach leczniczych - 1.03.2013 r., Warszawa
\\

Szkolenie ma na celu przedstawienie znaczenia i roli elektronicznej dokumentacji medycznej w działalności podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Szkolenie jest skierowane dla osób wykonujących zawody medyczne, pracowników administracji podmiotów leczniczych, a także dla pracowników administracji publicznej zajmujących się zagadnieniami związanymi z działalnością podmiotów leczniczych i ochroną danych osobowych.

Najważniejsze zagadnienia poruszane podczas szkolenia:

- Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia - jej znaczenie dla polskiego systemu ochrony zdrowia, czyli dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych

- Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1)

- Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (Projekt P2)

- Elektroniczna dokumentacja medyczna w podmiotach udzielających świadczeń zdrowotnych

- Kontrowersje wokół zastosowania podpisu elektronicznego i znakowania czasem dokumentacji medycznej - powracający problem

- Nowe zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej: teoria i praktyka

- Telemedycyna - teleprzyszłość? Obecne i planowane rozwiązania w Polsce i na Świecie

- Szpitalna dokumentacja medyczna i dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego działającego w warunkach ambulatoryjnych

- Systemy informatyczne w placówkach szpitalnych i ambulatoryjnych - teoria, praktyka, przyszłość

- Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza i w praktyce pielęgniarek i położnych - wpływ regulacji prawnych dotyczących informatyzacji systemu ochrony zdrowia na działalność praktyk zawodowych

- Odpowiedzialność prawna związana z prowadzeniem dokumentacji medycznej.

Więcej : www.szkolenia.abc.com.pl/x_C_I__P_40277251__PZTA_0D.html

Pełna oferta szkoleń dostępna jest na stronie: www.szkolenia.ABC.com.pl.

\
Data publikacji: 11 lutego 2013 r.