Portal, który jest inicjatywą organizacji pacjentów Alivia – Fundacja Onkologiczna Osób Młodych, umożliwia każdemu choremu i jego bliskim ocenę placówki onkologicznej oraz pracujących w nim lekarzy poprzez wypełnienie anonimowej ankiety online.

Pytania zawarte w ankiecie dotyczą m.in. opieki, organizacji leczenia i samego leczenia, wyposażenia szpitala oraz przestrzegania praw pacjenta w placówce. Uzyskane w ten sposób wyniki mają pomóc chorym w podejmowaniu decyzji na temat wyboru miejsca leczenia.

Na razie na portalu można się zapoznać z wynikami pilotażowego badania satysfakcji ponad 1800 pacjentów ze świadczonych im usług, które w listopadzie i grudniu 2013 roku przeprowadził TNS Polska w 28 ośrodkach w całym kraju.

Wyjściowo badanie zaplanowano w 40 placówkach, ale 12 z nich ostatecznie nie zgodziło się na jego przeprowadzenie. Znalazły się wśród nich m.in. Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie – oddziały w Warszawie oraz w Gliwicach, Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Katedra i Klinika Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

- Naszym celem nie jest obiektywna ocena jakości wykonywania procedur medycznych w danej placówce, ponieważ nie dysponujemy narzędziami, które pozwalają to zrobić. Chodzi o to, by pacjenci oceniali, czy czują się w danym ośrodku dobrze, by ich głos w tej sprawie stał się słyszalny i dotarł do osób zarządzających placówkami onkologicznymi w Polsce – tłumaczył Bartosz Poliński, współzałożyciel fundacji. Podkreślił, że obecnie na onkologię wydawane są ogromne pieniądze, ale nikt nie sprawdza, jak one są wydawane i czy są wydawane dla dobra pacjentów.

Obecny na konferencji wiceminister zdrowia Igor Radziewicz-Winnicki ocenił, że stworzenie portalu Onkomapa jest sukcesem idei budowania medycyny przyjaznej dla człowieka. - My w Polsce chcemy takiego systemu opieki zdrowotnej, który będzie nie tylko szczycił się tym, że jest efektywny, ale też będzie przyjazny dla pacjenta – zaznaczył. Według niego projekt Onkomapa zmienia oblicze polskiej medycyny.

Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Jacek Jassem, który nie mógł pojawić się na poniedziałkowej konferencji wyraził swoją pozytywną opinię o Onkomapie na filmie przygotowanym specjalnie z okazji inauguracji projektu. Jego zdaniem badanie satysfakcji chorych jest normą w cywilizowanym świecie, jest źródłem informacji, które służą podnoszeniu jakości usług.

- Onkolodzy pracują ciężko, jest ich bardzo mało, ale robią wszystko, co mogą, by pomóc chorym. Ale jeśli są jakieś niedostatki i lekarze czy kierownicy jednostek dowiedzą się o tym dzięki takim projektom, to będą mogli dokonać korekty – tłumaczył. Podkreślił, że chory musi być ostatecznym beneficjentem wszystkich działań służby zdrowia.

Projekt Onkomapa jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi UE. Jego partnerami są: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu oraz Stowarzyszenie Little People w Rumunii. Patronat merytoryczny nad nim objęły Polska Unia Onkologii i Polskie Towarzystwo Onkologiczne. (pap)