Dyżury rezydentów na SOR tylko za ich zgodą
\\

Zgodnie z informacją, jaką przekazał Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwa Zdrowia Komisji Młodych Lekarzy Naczelnej Rady Lekarskiej, „Dyżury medyczne w SOR, o ile nie są uwzględnione w programie specjalizacji, mogą być realizowane jedynie za zgodą zainteresowanego lekarza, z zachowaniem obowiązujących norm czasu pracy, pod warunkiem, że nie utrudnia to realizacji programu specjalizacji.”.

Powyższa opinia została wydana na prośbę Komisji ds. Młodych Lekarzy w związku z przymusowym oddelegowaniem lekarzy na szpitalne oddziały ratunkowe. Jak podkreśla MZ rezydentura jest to szczególny rodzaj umowy o pracę, ściśle określającej czas jej zawarcia, cel oraz sposób realizacji, a wszelkie opóźnienia w realizacji programu skutkują przedłużaniem procesu szkolenia, co jest zjawiskiem niekorzystnym przede wszystkim ze względu na obniżenie efektywności wykorzystania miejsc szkoleniowych.

Opracowanie: Ewelina Wójcik, RPE WK

Źródło: www.nil.gov.pl, stan z dnia 25 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 25 sierpnia 2014 r.