Dyżury medyczne mogą się także odbywać się w dni wolne od pracy, ale po wypracowaniu normy tygodniowej. 

Prowadząca podkreśliła, że podmioty lecznicze posiadają szczególne regulacje dotyczące czasu pracy, dlatego wszelkie możliwości przedłużania okresu rozliczeniowego jest niemożliwe.

Czytaj: SN: nie wolno zamieniać dyżurów medycznych na godziny etatowe>>>

Uczestnicy szkolenia mogli się także dowiedzieć, że okres rozliczeniowy pracowników nie może przekraczać 3 miesięcy, w niektórych przypadkach – nie może przekraczać miesiąca. Prowadząca wyjaśniała też, że harmonogram czasu pracy trzeba sporządzić i przekazać pracownikowi w formie pisemnej lub elektronicznej. 

Zgodnie ze stanowiskiem państwowej inspekcji pracy, dopuszczalne jest pełnienie dyżurów medycznych przez 24 godziny. Natomiast minimalna długość odpoczynku pracownika w tygodniu to 35 godzin bez przerwy. Ten minimalny okres odpoczynku w tygodniu może być skrócony, ale najwyżej do 24 godzin, jednak nie może on być udzielony w okresie rozliczeniowym dłuższym niż 14 dni – wyjaśniała prowadząca webinarium.

Tzw. klauzula opt-out wymaga pisemnej zgody pracownika, okres wypowiedzenia tej klauzuli trwa miesiąc, od dnia jej wypowiedzenia. Pracodawca ma także obowiązek dostarczania do PIP informacji na temat osób, które podpisały te klauzulę, na każde żądanie tej instytucji.

Uczestnicy szkolenia mogli się także dowiedzieć, jak wynagradzać pracowników za dyżury medyczne, w zależności od tego, kiedy odbywał się dyżur. Prowadząca podawała konkretne przykłady obliczania wynagrodzenia za dyżury medyczne.

Mówiła także o dyżurach lekarzy rezydentów. W takiej sytuacji podmiot leczniczy musi zawierać odrębną umowę z Ministerstwem Zdrowia. Środki z budżetu przekazywany na wynagrodzenia lekarzy rezydentów nie obejmują bowiem dyżurów. Lekarz rezydent też może pełnić dyżury w ramach klauzuli opt-out, ale także musi na to wyrazić zgodę.

Webinarium odbyło się 18 lutego 2016 roku. 


Szczegółowa relacja z webinarium zostanie opublikowana na portalu www.zdrowie.abc.com.pl w najbliższym czasie.

Joanna Kaleta

Adwokat, doświadczony prawnik specjalizujący się między innymi w zagadnieniach czasu pracy, w tym pracowników różnych branż, oraz wynagrodzenia za pracę. Szkoleniowiec z dużym doświadczeniem prowadzący zarówno szkolenia otwarte jak i zamknięte. Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy. W Departamencie Prawnym oraz Nadzoru i Kontroli GIP była ogólnopolskim koordynatorem kontroli dotyczących czasu pracy oraz wypłat wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.