22 czerwca 2015 r. dr n. med. Wojciech J. Matusewicz otrzymał z rąk ministra zdrowia profesora Mariana Zembali powołanie na prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. To kolejna kadencja Wojciecha Matusewicza na tym stanowisku.

Obecny prezes wygrał konkurs ogłoszony przez ministra zdrowia w marcu 2015 roku.

Wojciech J. Matusewicz pracuje w Agencji od 23 kwietnia 2008 r., najpierw jako dyrektor, a od 5 stycznia 2010 r. jako prezes Agencji. Drugą już kadencję na tym stanowisku rozpocznie 1 lipca 2015 roku.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pod obecną nazwą działa od 1 stycznia 2015 (przedtem jako Agencja Oceny Technologii Medycznych). Taryfikacja świadczeń to nowe zadania Agencji, które wynikają z nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.) z dnia 22 lipca 2014 roku.

10 czerwca 2015 r. została powołana Rada ds. Taryfikacji.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.aotm.gov.pl, stan z dnia 24 czerwca 2015 r.