W zaproponowanym 20 lipca przez Komisję Europejską planie redukcji zużycia gazu - branża farmaceutyczna została wymieniona, jako kluczowa i strategiczna z perspektywy społecznej, która powinna być traktowana priorytetowo w utrzymaniu ciągłości dostaw energii.

Zabezpieczenie leków na rynku europejskim

Medicines for Europe w swoim apelu do rządów państw członkowskich UE podkreśla znaczenie uznania produkcji farmaceutycznej za kluczowy sektor. Członkowie Medicines for Europe posiadają ponad 400 zakładów produkcyjnych w Europie i dostarczają 70 proc. stosowanych przez Europejczyków leków. Podczas pandemii Covid-19 w 2020 roku, Medicines for Europe współpracowała z władzami UE w celu utrzymania produkcji leków i łańcuchów ich dostaw. – Musimy teraz zachować tę konstruktywną współpracę, aby utrzymać produkcję leków w obliczu zagrożeń związanych z dostawami energii – podkreśla M4E.

Czytaj też: Sprostowanie przez firmy farmaceutyczne nieprawdziwych informacji na ich temat w prasie >>>

Nie może być przerw w dostawach energii potrzebnej do produkcji leków

Wiele z najbardziej potrzebnych leków (produkty sterylne, substancje biologiczne i antybiotyki) wymaga wysoce specjalistycznych warunków wytwarzania, szczególnie ogrzewania i chłodzenia w procesie produkcji. Oznacza to konieczność ciągłych dostaw energii – gazu lub prądu. Dlatego właśnie produkcji leków nie można po prostu wyłączyć na kilka dni i ponownie włączyć.

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego (PZPPF) - Krajowi Producenci Leków przeprowadziły analizy wpływu przerw w dostawach energii na proces produkcji. Okazało się, że nawet najniższy przewidziany stopień ograniczania dostaw energii oznacza konieczność zatrzymania całych linii produkcyjnych, a nawet zakładów. 

Czytaj też: Wydatki marketingowo-promocyjne jako koszt podatkowy przedsiębiorstw farmaceutycznych >>>

Jak mówi Krzysztof Kopeć, prezes Krajowych Producentów Leków, krajowi producenci leków dostarczają, co drugi refundowany w Polsce lek, można sobie wyobrazić, jak dramatyczne miałoby to skutki. – Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej to katastrofa dla procesów produkcyjnych oraz badawczo-rozwojowych, przechowywania surowców, półproduktów, wyrobów gotowych i funkcjonowania laboratoriów. To paraliż systemów technicznych, w szczególności zapewniających wymagane warunki środowiskowe, pożarowe oraz bezpieczeństwo pracy. A brak odpowiedniej temperatury i wilgotności oznacza degradację surowców, próbek i produktów – ostrzega.

Czytaj też: Broker farmaceutyczny w świetle projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego >>>

Krajowi Producenci Leków apelują do polskiego rządu

Nawet tymczasowe zatrzymanie produkcji wymagałoby ogromnego wysiłku i długiego czasu koniecznego do jej wznowienia ze względu na wyzwania techniczne związane z kontrolą temperatury, reżimem sanitarnym i kontrolą zanieczyszczeń oraz zgodnością z wymogami dobrej praktyki produkcyjnej (GMP). 

Jak wyjaśnia Krzysztof Kopeć, ponowne wznowienie produkcji po dłuższej przerwie musi być poprzedzone szeregiem czynności serwisowych połączonych z obowiązkiem wykonania koniecznych badań i pomiarów, np. regulacji kaskad ciśnień, pomiarów mikrobiologicznych. Wymaga też poprzedzających czynności kontrolnych przez uprawniony personel. Te działania są kosztowne i czasochłonne. Brak dopływu energii na kilka godzin powoduje zatrzymanie produkcji na kilka dni. – Zwróciliśmy się z prośbą do rządu o zapewnienie płynności dostaw energii i zagwarantowanie możliwie najdłuższego dostępu do dostaw prądu i gazu w sytuacji wprowadzenia przymusowych ograniczeń w ich przesyle w Polsce – mówi prezes Krajowych Producentów Leków.

Ochrona taryfowa dla producentów leków

Krajowi Producenci Leków pracują w grupach roboczych Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które dokonuje analizy wpływu na odbiorców detalicznych pozostawienia dostaw energii dla sektora farmaceutycznego na obecnym poziomie w sytuacji konieczności ich ograniczania. 

Czytaj też: Marketing farmaceutyczny - komentarz praktyczny >>>

Przedstawiciele Krajowych Producentów Leków odbyli kilka spotkań z Komisją Europejską i złożyli wniosek o podjęcie inicjatywy umożliwiającej rządom krajów członkowskich uznanie producentów i dystrybutorów farmaceutycznych za podmioty o szczególnym znaczeniu, które powinny być objęte ochroną taryfową cen energii elektrycznej i gazu oraz odcinane od dostaw w ostatniej kolejności.

Czytaj także: Raport GUS: Branża farmaceutyczna jedną z najbardziej innowacyjnych w Polsce>>