- Dobra komunikacja zewnętrzna placówki medycznej jest tu antidotum zarówno na nadmierne krytykowanie, jak i na idealizowanie możliwości służby zdrowia – wyjaśnia profesor.

Słaba komunikacja w ochronie zdrowia może mieć także jeszcze inne skutki. Według redaktora naukowego opracowania rosnąca roszczeniowość pacjentów jest związana nie tylko z coraz większymi oczekiwaniami co do sprawności każdego leczenia, każdej procedury, bez uwzględniania indywidualnych warunków podejmowania decyzji.

- Prawnicy mamią odszkodowaniami, to skutek komercjalizacji, ale i słabej komunikacji zdrowotnej-  dodaje profesor Goban-Klas.
   
„Komunikowanie w ochronie zdrowia” to pierwsza polska obszerna publikacja z zakresu nowego obszaru nauk społecznych i nauk o zdrowiu - komunikacji zdrowotnej, health communication. Składa się z trzech części poprzedzonych wprowadzeniem i zawierających po pięć analiz szczegółowych tematów i przypadków. Autorami są znani polscy filozofowie, językoznawcy, psychologowie, socjolodzy, informatycy oraz medioznawcy, w tym wielu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Najważniejsza z punktu widzenia inspiracji praktycznego działania jest część II, zatytułowana: Organizacja, która przedstawia problemy komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej placówki medycznej.

Książka umożliwia też zapoznanie się z tematyką, historią i szczegółowymi analizami z zakresu komunikowania w opiece zdrowotnej jako nowej dyscypliny praktyczno-naukowej. Może stanowić inspirację do przygotowanie audytu komunikacyjnego w placówce medycznej. Umożliwia także lepsze zrozumienie wielostronnej roli i znaczenia komunikowania w sferze doskonalenia ochrony zdrowia a także uwrażliwia pracowników NFZ na włączanie w program działania kwestii usprawniania systemu komunikacji zdrowotnej.


Książka dostępna jest w Księgarni Profinfo.

Tomasz Goban-Klas, profesor doktor habilitowany nauk humanistycznych, profesor emeritus Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Katedry Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie; recenzent Narodowego Centrum Nauki, Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów; członek Komitetu Prognoz Polska 2000+ Polskiej Akademii Nauk; autor publikacji z zakresu mediów i komunikacji społecznej.


Na temat komunikacji w ochronie zdrowia czytaj także:

Wyniki ankiety szpitala: pacjenci oczekują lepszej komunikacji >>>
Szpital w Kostrzynie pyta o opinie i oczekiwania >>>
Lux Med: nowy kanał komunikacji z pacjentami: „Zapytaj lekarza przez Internet” >>>