Sporządzanie nowej umowy tylko po to, by ją rozwiązać, nie jest konieczne. Może natomiast okazać się wskazane z uwagi na zagrożenia związane z ukrytym stosunkiem pracy. Wypowiedzenie umowy nie wymaga podpisu drugiej strony. Wystarczy złożenie odpowiedniego oświadczenia przy świadkach.

Źródło www.pulsmedycyny.pl