Do dzisiaj (29 września 2015 r.) świadczeniodawcy posiadający umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z wyłączeniem świadczeń POZ, są zobowiązani do przekazania do NFZ informacji o liczbie pielęgniarek i położnych oraz formie ich zatrudnienia. Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia, dotyczy to także świadczeń wysokospecjalistycznych.

Obowiązek przekazania tych informacji wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 roku w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400).

Przekazanie danych na temat zatrudnienia pielęgniarek i położnych pozwoli świadczeniodawcom na otrzymanie dodatkowych środków finansowych na wynagrodzenia dla nich.

Przekazane informacje powinny obejmować: numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki albo położnej albo informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska oraz wymiar etatu albo równoważnika etatu pielęgniarki albo położnej. Informacje te należy przekazywać do dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 29 września 2015 r.