W nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych zapisano, że w terminie do 90 dni od wejścia ustawy w życie, czyli od 12 stycznia 2017,  nie będą wszczynane lub będą umarzane już wszczęte postępowania administracyjne ustalające obowiązek poniesienia kosztów leczenia za lata 2013–2016 roku. Warunkiem jest wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia. 

Znacząca większość osób, które system eWUŚ wyświetla "na czerwono", to członkowie rodziny ubezpieczonych, którzy nie zostali zgłoszeni do ubezpieczenia a także studenci, którzy uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia, podejmując pracę, ale po rozwiązaniu umowy nie zostali ponownie zgłoszeni przez uczelnię.

Cały artykuł www.rp.pl

 [-OFERTA_HTML-]