Czy w apteczce pierwszej pomocy w szkole mogą znajdować się leki typu APAP, NOSPA, HYDROXYZINUM itp.?
Apteczka nie powinna zawierać żadnych leków, a tylko środki opatrunkowe i artykuły sanitarne. Zatem nie należy przechowywać leków typu APAP, NOSPA, hydroxyzinum i innych.
Leki przepisuje lekarz. Jeśli uczeń jest chory (np. na chorobę przewlekłą albo cierpi na częste bóle głowy), to powinien nosić przy sobie leki. Nawet najbardziej typowy, dostępny bez recepty lek przeciwbólowy może doprowadzić do uczulenia.
Oprócz leków w apteczce nie powinno być również waty i płynów dezynfekcyjnych (w tym np. spirytusu salicylowego). Apteczka powinna również zawierać instrukcję udzielania pierwszej pomocy.
Do obsługi apteczki wyznacza się osobę odpowiedzialną za jej utrzymanie w należytym porządku i stanie, umożliwiającym jej natychmiastowe użycie. Osoba ta jest odpowiedzialna za uzupełnianie jej zawartości w miarę stopniowego wykorzystywania zawartych w niej materiałów i leków.
Obowiązek posiadania przez szkołę apteczki pierwszej pomocy (przedlekarskiej) nakłada rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69) - dalej r.b.h.s.p. Nie ma natomiast przepisów, które określałyby zawartość szkolnej apteczki.
Ilość (apteczek), usytuowanie i wyposażenie apteczek pierwszej pomocy powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym opiekę zdrowotną nad uczniami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
Paragraf 20 r.b.h.s.p. zawiera zapis: "Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy." Z kolei § 21 r.b.h.s.p. nakłada na nauczyciela obowiązek udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia takiej konieczności: "Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy."
Przy apteczce w widocznym miejscu umieszcza się:
- instrukcję pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
- telefon pogotowia ratunkowego

Przykład
Przykładowe wyposażenie apteczki:
Wyposażenie apteczki średniej i małej:
opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt., chusta trójkątna - 1 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gazą 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 10 x 10 - 1 szt., nożyczki - 1 szt., rękawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., poloplast - 1 szt., gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy.
Wyposażenie apteczki dużej:
opatrunek indywidualny - 1 szt., opaska dz. 4 x 5 - 4 szt., opaska dz. 4 x 10 - 4 szt., opaska 4 x 15 - 1 szt, chusta trójkątna - 2 szt., wata 50g - 1 op., plaster z gazą 1m x 6cm, kompres 5 x 5 - 1 szt., kompres 7 x 7 - 1 szt., kompres 9 x 9 - 1 szt., nożyczki - 1 szt., rękawice gumowe - 4 szt., ustnik do sztucznego oddychania - 1 szt., koc termoizolacyjny - 1 szt., opaska elastyczna - 1 szt., poloplast - 1 szt., zestaw do płukania oka, gaza opatrunkowa, instrukcja pierwszej pomocy.
Podany zestaw ma zastosowanie w nagłych przypadkach wymagających udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej uczniom i innym pracownikom szkoły.
Alicja Brzezińska