Przeszkolonych ma zostać łącznie 1 440 lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych oraz pracowników kadry zarządzającej. W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zatrudnienie w placówce opieki zdrowotnej, która ma podpisaną umowę z oddziałem wojewódzkim NFZ, albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Projekt jest kierowany przede wszystkim do osób w wieku 45+ oraz tych, które w swoim miejscu pracy nie mają wdrożonych systemów informatycznych.

W ramach projektu odbędzie się 12 szkoleń w 12 miastach wojewódzkich: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu.

Kursy będą miały formę wykładów i warsztatów z wykorzystaniem platformy e-learningowej. Jeden z bloków tematycznych będzie poświęcony „Elektronicznej Platformie Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1), umożliwiającej obywatelom oraz organom administracji publicznej gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych – w zakresie zgodnym z ustawą z 28 kwietnia 2011 roku o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Dodatkowym narzędziem wspomagającym proces szkoleniowy będzie platforma e-learningowa umożliwiająca odbycie kursów interaktywnych z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych. Platforma umożliwia zgłoszenie się na szkolenia stacjonarne oraz odbycie szkoleń on-line. Pierwszy kurs stacjonarny odbędzie się już we wrześniu w Warszawie.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej na temat projektu można przeczytać na stronie www.kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl