Certyfikaty otrzymały jednostki publicyne:

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej
- Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
- Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
- Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Wieruszowie
- Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o.

Certyfikat otrzymały także dwa prywatne ośrodki:
- Swissmed Vascular Sp. z o.o. w Gdańsku
- NafisS. A. w zakresie działalności NZOZ Centrum Kardiologii Inwazyjnej i Angiologii w Sieradzu.

Czytaj także:  CMJ: kolejne akredytacje dla szpitali >>>

Pierwsze cztery szpitale zdobyły akredytację w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez ministra zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Obecnie certyfikat akredytacyjny posiada 180 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie CMJ.


Na temat GRC czytaj także: 


GRC ważne również dla placówek medycznych >>>

Compliance to efektywność wszystkich szczebli organizacji szpitala >>>

GRC: potrzebny jest ranking efektywności szpitali >>>

GRC: zarządzanie ryzykiem i kontrola zgodności coraz ważniejsze >>>