Okołooperacyjna Karta Kontrolna jest elementem inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization) „Bezpieczna chirurgia ratuje życie", która ma ograniczyć liczbę komplikacji i zgonów operowanych pacjentów.

Wspierając zespoły zabiegowe w ograniczeniu liczby takich zdarzeń, WHO po konsultacjach z lekarzami chirurgii i anestezjologii, pielęgniarkami anestezjologicznymi i operacyjnymi oraz przedstawicielami pacjentów, opracowało Okołooperacyjną Kartę Kontrolną , która może być stosowana na każdej sali operacyjnej na całym świecie. Karta jest dostępna na stronie: http://www.cmj.org.pl

OKK jest narzędziem służącym do wspierania działań na rzecz bezpieczeństwa oraz promowania skutecznej komunikacji i dobrej współpracy w multidyscyplinarnym zespole. Karta została zaadaptowana do specyfiki środowiska chirurgii w Polsce przez Ośrodek Współpracy z WHO w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Inicjatywa poparta została także przez Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Chirurgów Polskich.

Okołooperacyjna Karta Kontrolna wykorzystywana jest obecnie przez 125 szpitali. Ich lista jest dostępna na stronie www.cmj.org.pl


Źródło – CMJ