Kolejne szpitale zadeklarowały w ostatnim czasie stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK). Karta jest obecnie wykorzystywana przez 177 placówek. Celem wprowadzenia Karty jest maksymalne zmniejszenie możliwości wystąpienia zdarzenia niepożądanego, zgonów pacjentów lub komplikacji pooperacyjnych.

Prowadzenie Karty jest elementem procedur GRC (zgodność, ryzyko, ład), których celem jest między innymi zminimalizowanie ryzyka. Do grona szpitali stosujących Kartę dołączyło 14 placówek. Większość z nich stanowią placówki prywatne. Są to:

- G.V.M. Carint sp. z o.o. w Krakowie założyciel Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Oświęcimiu (ul. Wysokie Brzegi 4 , Oświęcim)

- INTERCARD sp. z o.o. - Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Nowym Targu (ul. Szpitalna 14, Nowy Targ)

- INTERCARD sp. z o.o. - Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Krośnie (ul. Korczyńska 57 , Krosno)

- Centrum Kardiologii Inwazyjnej, Elektroterapii i Angiologii w Pińczowie (ul. Armii Krajowej 22 , Pińczów)

- Nyskie Centrum Sercowo-Naczyniowe PAKS w Nysie (ul. E. Gierczak 17 , Nysa)

- Małopolskie Centrum Sercowo-Naczyniowe PAKS (ul. Topolowa 16 , Chrzanów)

- Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca III Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny w Dąbrowie Górniczej (ul. Szpitalna 13 41-300, Dąbrowa Górnicza)

- Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca II Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny w Bielsku-Białej (al. Armii Krajowej 101 , Bielsko-Biała)

- Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca Centrum Kardiologiczno-Angiologiczne im. dr Wadiusza Kiesza (ul. Radomska 70D , Starachowice)

- Polsko-Amerykańskie Kliniki Serca I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny w Ustroniu (ul. Sanatoryjna 7 , Ustroń)

- Rzeszowskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Endowaskularnej PAKS IX (ul. Ks. Jałowego 10 , Rzeszów)

Poza tym Kartę wprowadziły placówki publiczne:

- Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej (ul. Ogińskiego 6 , Jelenia Góra)

- Okręgowy Szpital Kolejowy w Lublinie SP ZOZ (ul. Kruczkowskiego 21, Lublin)

- Pabianickie Centrum Medyczne sp. z o.o. (ul. Jana Pawła II 68 , Pabianice)

Okołooperacyjna Karta Kontrolna została opracowana przez specjalistów z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia na podstawie formularza Surgical Safety Checklist zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia w ramach inicjatywy "Bezpieczna chirurgia ratuje życie". W roku 2011 roku Minister Zdrowia wydał komunikat, w którym rekomendował stosowanie Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej podczas zabiegów chirurgicznych w celu zapobiegania ewentualnym zdarzeniom niepożądanym. Stosowanie Karty poparły także organizacje: Towarzystwo Chirurgów Polskich, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz Towarzystwo Promocji Jakości Opieki Zdrowotnej w Polsce. Pełna lista szpitali stosujących Okołooperacyjną Kartę Kontrolni jest dostępna na stronie - www.cmj.org.pl/who/okk/instytucje_stosujace_okk.php

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.cmj.org.pl, stan z dnia 27 listopada 2014 r.