Z danych za 2011 r. wynika, zę najwyższy poziom umieralności z powodu chorób układu krążenia notowano w województwie lubelskim i śląskim. W województwach tych współczynnik umieralności z powodu tych chorób wynosił 480 na 100 tys. osób Dla porównania wskaźnik ten jest o ok. 30% większy niż w województwie pomorskim, w którym notowano najniższy poziom umieralności (poniżej 370).

Można tez zauważyć ogólna tendencję, że na terenach wiejskich wszystkich województw odsetek zgonów w następstwie chorób układu krążenia, był wyższe niż w miastach
W 2011 r. najbardziej zagrożonymi pod względem natężenia zgonów z powodu nowotworów były województwa leżące w północno-zachodniej części Polski. W rejonach tych, na każde 100 tys. ludności zmarło ponad 262 osoby. Najniższy poziom umieralności odnotowano w województwie podkarpackim, lubelskim i świętokrzyskim (poniżej 230 osób).


Źródło: www.gus.gov.pl