Poradnia medycyny podróży działa w przychodni Medica zlokalizowanej przy ulicy Chemików  w Płocku. Oferuje konsultacje lekarza specjalisty z zakresu medycyny podróży, a także szczepienia ochronne, dobór profilaktyki lekowej czy wydawanie książeczki szczepień międzynarodowych.

Medica świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i lecznictwa specjalistycznego w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego wraz z szerokim zapleczem diagnostycznym oraz rehabilitacją leczniczą. Realizuje szereg programów w zakresie promocji zdrowia i szerzenia oświaty zdrowotnej. Oferuje medycynę pracy.

Medica prowadzi w Płocku dwie placówki: przy ulicy Chemików oraz przy ulicy Kutrzeby. W planach jest otwarcie kolejnej w tym mieście.

Medica należy od maja 2014 roku do Grupy PZU, która inwestuje w placówki medyczne. Centrum przed przejęciem przez PZU działało jako Orlen Medica. PZU zapowiedział przeznaczenie do roku 2020 na rozwój usług zdrowotnych 800 mln zł, z tego 450 mln zł na akwizycje.