Były to podmioty: Altus 16 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Arboleda Development z siedzibą w Warszawie, Inwestor I z siedzibą w Warszawie, Penton Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie w imieniu i na rzecz Penton IV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO z siedzibą w Knurowie oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek z Wrocławia.

W roku 2012 wyłączność na zakup Cefarmu uzyskała spółka PCZ, która jednak w maju 2013 roku odstąpiła od umowy.

Cefarm S.A. jest jednym z największych dystrybutorów leków działających na polskim rynku. Udział firmy w rynku wynosi 5 proc. Firma dostarcza zaopatrzenie do wszystkich podmiotów działających w branży farmaceutyczno-medycznej, m.in.: hurtowni, aptek, ZOZ-ów, gabinetów lekarskich, sklepów zielarsko-medycznych, itp.
 

Magdalena Okoniewska