W 2010 roku Minister Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczył 800 tys. zł dla Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Krakowie. Pieniądze przeznaczone na lata 2010-2011 miały służyć do zlecania badań dopalaczy i nadzoru nad tymi badaniami.
Jak poinformował Rzecznik CBA Jacek Dobrzyński, agenci Biura sprawdzą, czy pieniądze te zostały wydane zgodnie z przeznaczeniem. Planowany termin zakończenia kontroli przypada na połowę lutego przyszłego roku. Po zakończeniu kontroli oraz czynności pokontrolnych biuro poinformuje o jej wynikach.

Źródło: www.cba.gov.pl