Prezes szpitala chce zmienić zasady dyżurowania na oddziale.  Nowe umowy będą obowiązywały od sierpnia 2014. Lekarze nie zgadzają się z zawartymi w nich zapisami. Według nich będą musieli uczestniczyć w pilnych zabiegach.

Szpital opublikował już ogłoszenia o zatrudnieniu specjalistów w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynatora oddziału.

Cały artykuł www.gp24.pl


Funkcjonowanie organizacji pracy  może być przyczyną stresu, powodującego wypalenie zawodowe. Jest to poważny problem u pracowników medycznych, ponieważ powoduje obniżoną skuteczność zawodową, wzmożoną skłonność do konfliktów i podniesiony wskaźnik absencji .

Zjawiska te analizuje Ewa Wilczek-Rużyczka, autorka książki „Wypalenie zawodowe pracowników medycznych”, opublikowanej przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Książka jest dostępna w księgarni Profinfo.