Projekt uzyskał również dofinansowanie Miasta Bytomia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Na Zakład Aktywności Zawodowej zaadaptowano teren i budynek biurowy po byłej Kopalni Powstańców Śląskich w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 131b.

Po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania w budynku prowadzona jest rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych oraz udzielania jest pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych dla tej grupy osób.

Czytaj: Projekt zmian w zatrudnianiu niepełnosprawnych >>>

Bytomskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej działa od 1997 roku. Jego celem jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Działania podjęte przez Stowarzyszenie od momentu powstania zmierzały do tworzenia placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych. Organizacja prowadzi terapię zawodową i społeczną dla osób z upośledzeniem umysłowym z różnego typu chorobami współistniejącym. Prowadzi świetlicę terapeutyczną, klub integracyjny i Zakład Aktywności Zawodowej.