Poradnia w budynku głównym jest za ciasna dla takiej liczby osób. Wybudowanie nowej poprawi komfort chorych, czekających w kolejce do lekarza. Na miejscu będzie także można wykonać niezbędne badania diagnostyczne.

24 stycznia 2014 dyrektor Centrum Onkologii Zbigniew Pawłowicz podpisał akt notarialny, na którego mocy placówka stała się właścicielem gruntu pod budowę nowej przychodni.

Pomieszczenia obecnie zajmowane przez przychodnię zostaną przeznaczone na rozbudowę ambulatorium chemioterapii oraz tzw. chirurgii jednego dnia. Otwarcie nowej Polikliniki jest planowane na koniec roku 2015.

Kilka dni temu dyrektor Centrum Onkologii w Bydgoszczy podjął decyzję o uwolnieniu limitów świadczeń wynikających z kontraktów na I kwartał 2014 roku. Decyzja ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na leczenie lub likwidację kolejek pacjentów oczekujących na zabiegi . Oznacza to, że Centrum nie będzie przyjmowało w I kwartale 2014 roku określonej liczby pacjentów, ograniczonej wartością kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Decyzja dotyczy pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową, którzy mieli wykonane badania histopatologiczne, potwierdzające tę diagnozę. Dla tych pacjentów maksymalny termin podjęcia leczenia wynosi 14 dni od momentu zgłoszenia się, w przypadkach wymagających dodatkowej diagnostyki – maksymalnie 30 dni.