Oznacza to, że Centrum nie będzie przyjmowało w I kwartale 2014 roku określonej liczby pacjentów, ograniczonej wartością kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Decyzja dotyczy pacjentów z rozpoznaną chorobą nowotworową, którzy mieli wykonane badania histopatologiczne, potwierdzające tę diagnozę. Dla tych pacjentów maksymalny termin podjęcia leczenia wynosi 14 dni od momentu zgłoszenia się, w przypadkach wymagających dodatkowej diagnostyki – maksymalnie 30 dni.

Jak wynika z oświadczenia dyrektora Centrum Onkologii Zbigniewa Pawłowicza, umieszczonego na stronie internetowej placówki, decyzja ta została uzgodniona z dyrektorem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Bydgoszczy.