Nenkow podkreślił, że czas na rozpatrywanie wniosków o udział w programie zostanie znacznie skrócony. Dotychczas pary ubiegające się o zakwalifikowanie do tego programu czekały około roku; teraz okres ten będzie wynosił od dwóch do trzech miesięcy.

Liczba bezpłatnych zabiegów zwiększa się z trzech do czterech. Ponadto kobiety będą miały prawo do zamrożenia czterech embrionów na koszt programu i czterech prób ich implantacji, jeżeli pierwsze próby okażą się nieskuteczne.

- Możliwość implantacji czterech zamrożonych embrionów oznacza, że każda kobieta będzie miała osiem szans na własne dziecko – podkreślił wiceminister.

Według pierwotnych założeń zmiany miały wejść w życie od początku 2018 roku, lecz postanowiono wprowadzić je natychmiast.

 [-DOKUMENT_HTML-]

Zabiegi in vitro wykonuje się w Bułgarii w 33 szpitalach i klinikach. Koszt czwartej próby sztucznego zapłodnienia oszacowano na 2,5 mln lewów (1,25 mln euro), koszty konserwacji zamrożonych embrionów, dotychczas ponoszone przez pacjentów, pochłoną dodatkowo 500 tys. lewów (250 tys. euro).

Przyczyną zwiększenia finansowania programu in vitro są negatywne tendencje demograficzne w Bułgarii - stwierdza się w raporcie ministra zdrowia Nikołaja Petrowa.(pap)

 [-OFERTA_HTML-]