Minister zmienił 8 stycznia 2015 roku interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 1 grudnia 2014  (nr ILPP4/443-461/14-2/EWW).

Czytaj: Niewielkie szanse na 8-procentowy VAT w medycynie >>>

Chodziło o inwestycje związaną z przebudową i rozbudową budynku przeznaczonego na zakład opiekuńczo-leczniczy. Wykonawca sądził, że może zastosować obniżoną 8-prpcentową stawkę VAT, właściwą dla budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, która dotyczy także. budynków instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania.

Minister przyznał rację wykonawcy.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl