Specyfika branży medycznej i przetwarzanie dużych ilości danych sensytywnych o stanie zdrowia to poważne wyzwania i zagrożenia w kontekście RODO. Branża musi stawić im czoła.

RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych, które zacznie obowiązywać 25 maja 2018 roku, wprowadza nowe obowiązki dla administratorów danych/podmiotów przetwarzających i nowe uprawnienia dla osób, których dane dotyczą. To temat niezwykle ważny w kontekście działalności podmiotów w ochronie zdrowia. Dlatego tak istotne jest podejmowanie przez organizacje branżowe, które zrzeszają podmioty wykonujące działalność leczniczą, działań zmierzających do lepszego przygotowania swoich członków na nadchodzące zmiany przepisów.

Podczas konferencji przedstawione zostaną założenia i zapisy kodeksu branżowego. Eksperci przedstawią proces opracowania kodeksu branżowego – genezę jego powstania, aktualny stan prac. Omówią też jego zapisy. Warto dowiedzieć się, jakie korzyści przynosi działanie zgodne z kodeksem branżowym oraz jak będzie monitorowane jego przestrzeganie.

Prawidłowe realizowanie zobowiązań wynikających z RODO jest niezwykle istotne, w szczególności w związku z tym, iż zabezpieczone będzie dotkliwymi sankcjami: cywilnymi administracyjnymi (do 20 mln euro lub 4 proc. obrotu rocznego), karnymi i zawodowymi.

Więcej informacji o wydarzeniu >>