Brak czasu źródłem problemów komunikacji lekarzy z pacjentami
\\

Według profesora Jana Doroszewskiego, głównym problemem wiążącym się między innymi z komunikacją lekarzy z pacjentami jest niedostateczna ilość czasu, który lekarze mogą i chcą na to poświęcać w codziennej praktyce. Profesor Doroszewski jest redaktorem książki na temat porozumienia z pacjentem, która będzie dostępna we wrześniu 2014 r. w Księgarni Profinfo.

- Nie bez znaczenia są także pewne aspekty organizacyjne, na przykład mające na celu sprawozdawczość i oszczędności finansowe, lecz rzutujące także na inne sprawy. Jedną ze szczególnie rażących spraw jest powszechnie lepsze, bardziej życzliwe i kulturalne a nawet sprawniejsze, odnoszenie się lekarzy i pielęgniarek do pacjentów w praktyce prywatnej w porównaniu z zakładami państwowymi - wyjaśnia profesor.

Profesor podkreśla, że problemy związane z komunikacją są częstym powodem (bezpośrednim lub pośrednim), dla którego skargi pacjentów na lekarzy są rozpatrywane przez zespoły rzeczników odpowiedzialności zawodowej izb lekarskich, Rzecznika Praw Pacjenta, sądy.

- Odpowiednia informacja dla pacjentów w szpitalach mogłaby z pewnością zapobiec różnym organizacyjnym przyczynom pozwów przeciwko szpitalom. Niemniej ważne byłoby przeciwdziałanie poczuciu bezradności, osamotnienia i przedmiotowej pozycji pacjentów w szpitalach, czyli walka ze zjawiskiem zwanym dehumanizacją opieki nad ludźmi chorymi i nadmierną jej medykalizacją – dodaje profesor.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.profinfo.pl, stan z dnia 18 sierpnia 2014 r.

\
Data publikacji: 18 sierpnia 2014 r.