Etap pilotażowy obejmuje 500 wylosowanych osób, do których wysyłane są listy z zaproszeniami, których treść zawiera listę proponowanych badań oraz wszelkie niezbędne informacje.

Badania przeprowadzane są w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku. Aby były one jak najbardziej reprezentatywne  i wiarygodne - nie istnieje możliwość zgłaszania się bez zaproszenia. Dane osobowe konieczne do zaproszenia uczestników zostały uzyskane z bazy PESEL oraz bazy mieszkańców miasta Białystok.

Wylosowani mieszkańcy Białegostoku odzwierciedlają strukturę wieku i płci miasta. Pierwszych 30 uczestników przebadano na przełomie czerwca i lipca 2017 roku, wizyty kolejnych osób rozpoczną się od września 2017. Każdy z uczestników ma możliwość poddać się wielu specjalistycznym badaniom,  między innymi badaniu ultrasonograficznemu serca,  tarczycy i tętnic szyjnych, analizom biochemicznym krwi, ocenie funkcji układu oddechowego (pletyzmografia, rynometria), ocenie gęstości kości, analizie składu ciała, ocenie sztywności naczyń oraz badaniu dna oka.

W przypadku wykrytych nieprawidłowości uczestnik jest o nich informowany podczas rozmowy podsumowującej z lekarzem.


Źródło: www.wrotapodlasia.pl