Dzięki współpracy lekarzy rodzinnych zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim i Białostockiego Centrum Onkologii została uruchomiona pierwsza w Polsce platforma, poprzez którą placówki POZ będą mogły zgłaszać pacjentki do profilaktycznych badań mammograficznych bądź diagnostyki zmian w piersiach. W fazie testowej, sprawdzającej poprawność funkcjonowania nowego narzędzia, z platformy korzystało osiem placówek  podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Na ten moment Porozumienie Zielonogórskie zgłosiło już czterdzieści niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. 

Jak podkreśla Jolanta Zabielska-Cieciuch, lekarz rodzinny, kierownik przychodni POZ w Białymstoku, ekspertka Porozumienia Zielonogórskiego, nowe narzędzie nie wymaga ze strony personelu dużego nakładu czasu, a pacjentkom daje komfort indywidualnego umówienia się na badanie w dogodnym terminie.

 

Uruchomiona platforma: przydatne i unikatowe w skali kraju narzędzie

- Platforma to niezwykle przydatne i unikatowe w skali kraju narzędzie, które pomaga lekarzom POZ na szybką reakcję i przekierowanie pacjentek do naszego Centrum, gdzie natychmiast możemy rozpocząć proces diagnostyczny, a jak wiemy, w przypadku nowotworów to czas odgrywa kluczową rolę – tłumaczy Magdalena Borkowska, dyrektor BCO. Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit w Białostockim Centrum Onkologii jest jedynym miejscem w północno-wschodniej Polsce zapewniającym kompleksową opiekę chorym na wczesnego i zaawansowanego raka piersi.

Partnerem dostarczającym platformę jest firma Synerise S.A., która działa w sektorze sztucznej inteligencji i IT. - Cieszę się, że to właśnie nasze Centrum, jako pierwszy ośrodek onkologiczny na mapie Polski, ma możliwość korzystania z tego udogodnienia. Jesteśmy przykładem dla innych województw, że łącząc siły możemy działać jeszcze sprawniej niż do tej pory, oczywiście dla dobra naszych pacjentów. Chcemy, by efektem nawiązanej współpracy z Podlaskim Związkiem Lekarzy Pracodawców Porozumienia Zielonogórskiego było zwiększenie zgłaszalności na badania profilaktyczne wśród kobiet i wykrywanie niepokojących zmian w piersiach na wczesnym etapie zaawansowania choroby – mówi Magdalena Borkowska. 

W 2021 roku w Centrum rozpoznano 390 przypadków raka piersi. Pacjentki często bagatelizują niepokojące zmiany lub odwlekają terminy badań profilaktycznych, co skutkuje gorszym rokowaniem. Lekarze pierwszego kontaktu mają najczęstszy kontakt ze swoimi pacjentami, dlatego też powstał pomysł, żeby to oni zachęcili i zmotywowali kobiety do badań – zaznacza dr Elżbieta Potentas, kierownik i koordynator organizacyjny Centrum Chorób Piersi BCU.

 


Dla kogo stworzono program i jak działa 

Program skierowany jest do pacjentek w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi (50 - 69 lat), które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii. W systemie lekarze mogą rejestrować także pacjentki spoza tej grupy, u których występują dolegliwości w obszarze piersi (guz, wyciek, wciągnięcie brodawki). Po zarejestrowaniu i wysłaniu danych pacjentki w systemie przez lekarza POZ, osoba kierująca otrzymuje komunikat o prawidłowym dodaniu danych, a to oznacza, że zostały przesłane do BCO. Rejestratorki medyczne  na bieżąco skontaktują się z pacjentkami i umówią je na badanie lub wizytę w Poradni Chorób Piersi BCO. 

- Od wielu lat obserwujemy pogarszającą się zgłaszalność kobiet na badania profilaktyczne a wzrost ilości nowych zachorowań na choroby nowotworowe - zauważa dr Joanna Zabielska-Cieciuch. - Zmiany uwarunkowań prawnych, organizacyjnych, finansowych doprowadziły do sytuacji w której profilaktyczna mammografia wykonywana jest w zaledwie 30 proc. Problemem jest dotarcie do kobiet z zaproszeniem na badanie lub przekazanie informacji o możliwości wykonania badań profilaktycznych. Wykorzystanie nowoczesnych technologii na pewno wpłynie na zwiększenie ilości wykonywanych badań. Nie wymaga ze strony personelu dużego nakładu czasu, a pacjentkom daje komfort indywidualnego umówienia się na badanie w dogodnym terminie  – dodaje. 

Jak jednak zauważa na Twitterze lekarz Ewa Nowacka-Polka, dobrze, aby w ten sposób można było też zgłosić pacjentki na cytologię. Joanna Zabielska-Cieciuch odpowiada, że od czegoś trzeba zacząć. Jednocześnie przyznaje, że testowany jest również nowy kanał komunikacji dotyczący badań profilaktycznych.