Na ogłoszenie powiatu dotyczące dzierżawy placówki wpłynęło pięć ofert, z których wybrano trzy. Podmioty, które je złożyły, zostały dopuszczone do badania dokumentów szpitala. Następnie złożono oferty wiążące, które zostały ocenione przez powołany zespół negocjacyjny. 

Oferta Centrum Dializa została wybrana z powodu zaproponowanego czynszu dzierżawionego, którego wartość była 4-krotnie wyższa niż drugiego oferenta i 15-krotnie wyższa niż trzeciego oferenta. Wybór tego podmiotu był także uzasadniony tym, że Centrum Dializa działa od 2001 roku i w roku 2014 uzyskało 158 mln zł przychody, w tym 61 mln zł z prowadzenia szpitali.

Od 2011 roku Centrum Dializa dzierżawi szpital w Pszczynie, od 2012 – szpital w Łasku, a od 1 września 2015 – szpital w Opatowie. 

Centrum Dializa zarządza też 44 stacjami dializ na terenie kraju, z których korzysta około 1500 pacjentów. Przeprowadzanych jest w nich ponad 200 tysięcy zabiegów rocznie. Centrum prowadzi także ośrodek badań klinicznych Avoxova. 

Szpital w Białogardzie prowadzi 6 oddziałów: wewnętrzny, chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, noworodkowo-dziecięcy, psychosomatyczny oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Prowadzi także poradnie specjalistyczne, poradnię medycyny pracy, centrum rehabilitacji i pracownie diagnostyczne.

Szpital generuje miesięcznie stratę w wysokości 300 tys. zł. Powiat stara się o pożyczę z Agencji Rozwoju Przemysłu na spłatę zadłużenia placówki, które wynosi około 22 mln zł.

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia jest największą na rynku bazą elektronicznych wersji książek z zakresu ochrony zdrowia. Zawiera ponad 100 książek z zakresu prawa ochrony zdrowia, zarządzania oraz rachunkowości w ochronie zdrowia. 

Szczegółowe informacje: www.profinfo.pl