1. Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Autor: Tamara Zimna.
Rok wydania: 2015.
Publikacja omawia problematykę odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców realizujących umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Na uwagę zasługuje usystematyzowanie i scharakteryzowanie katalogu źródeł prawa w zakresie odpowiedzialności kontraktowej świadczeniodawców oraz ich wzajemnych relacji. Ponadto kontrola realizacji kontraktu z NFZ została zobrazowana bogatym orzecznictwem sądowym. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

 

Dowiedz się więcej o tej książce
Kara umowna w kontraktach z Narodowym Funduszem Zdrowia
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

2. Kontraktowanie świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przepisy, praktyka i orzecznictwo .
Autor: Agnieszka Pietraszewska-Macheta.
Rok wydania: 2015.
W książce przedstawiono zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W publikacji, poza szczegółowym omówieniem zasad kontraktowania na wszystkich etapach oraz realizacji umów, zawarto wskazówki dotyczące interpretacji obowiązujących przepisów oraz analizę orzecznictwa NSA, a także omówiono nowe proponowane rozwiązania legislacyjne. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Marketingowe zarządzanie apteką.
Autorzy: Tomasz Barałkiewicz, Małgorzata Michalik, Henryk Mruk.
Rok wydania: 2013.
W publikacji przedstawiono szeroki zestaw instrumentów marketingowych możliwych do stosowania w aptekach. Pozwalają one zapewnić satysfakcję pacjentów oraz umożliwić aptece osiągnięcie właściwego poziomu obrotów, a tym samym przyczyniają się do zbudowania wysokiej pozycji rynkowej placówki. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym.
Autorzy: Małgorzata Michalik, Henryk Mruk, Bogna Pilarczyk.
Rok wydania: 2014.
Książka stanowi całościowe opracowanie zagadnień z zakresu marketingowego zarządzania na rynku farmaceutycznym. Autorzy kompleksowo omówili w niej cechy rynku farmaceutycznego, czynniki kształtujące jego otoczenie, a także stosowane na nim instrumenty i strategie marketingowe. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Komentarz.
Autorzy: Iwona Kowalska-Mańkowska, Agnieszka Pietraszewska-Macheta (red. nauk.), Andrzej Sidorko, Krzysztof Urban.
Rok wydania: 2015.
Komentarz zawiera praktyczne omówienie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. zaprezentowano w niej bogaty wybór literatury, a także orzecznictwa sądów powszechnych i administracyjnych w zakresie komentowanej ustawy. 

Fragment publikacji (.pdf)