1. Marketingowe zarządzanie apteką.
Autorzy: Tomasz Barałkiewicz, Małgorzata Michalik, Henryk Mruk.
Rok wydania: 2013.
W publikacji przedstawiono szeroki zestaw instrumentów marketingowych możliwych do stosowania w aptekach. Pozwalają one zapewnić satysfakcję pacjentów oraz umożliwić aptece osiągnięcie właściwego poziomu obrotów, a tym samym przyczyniają się do zbudowania wysokiej pozycji rynkowej placówki. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Marketing gabinetów lekarskich na rynku usług zdrowotnych.
Autor: Henryk Mruk.
Rok wydania: 2015.
Publikacja przedstawia problematykę skutecznego zarządzania marketingowego różnorodnymi placówkami medycznymi. W książce podano liczne przykłady ilustrujące zasady tworzenia i wdrażania planu marketingowego, sposoby analizy otoczenia, zasady budowania skutecznej strategii rozwoju, budowania marki placówki medycznej oraz profesjonalnej obsługi pacjentów. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

3. Prawne oraz zarządcze aspekty prowadzenia dokumentacji medycznej.
Autor: Marcin Śliwka (red. naukowy).
Rok wydania: 2015.
W książce omówiono tematykę prowadzenia, udostępniania oraz analizy dokumentacji medycznej zarówno z perspektywy prawnej, jak i zarządczej. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Prawo medyczne. Komentarze i glosy do orzeczeń sądowych.
Autor: Mirosław Nesterowicz.
Rok wydania: 2014.
W książce przedstawiono komentarze i glosy do orzeczeń sądowych dotyczących prawa medycznego. Zostały one opublikowane w czasopismach prawniczych, a w niniejszym opracowaniu ułożono je tematycznie i ujęto w rozdziały poświęcone poszczególnym zagadnieniom. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zagadnienia prawne.
Autorzy: Tomasz Kuczur, Damian Wąsik.
Rok wydania: 2016.
Poradnik ten pomoże w podjęciu decyzji o przystąpieniu do badań klinicznych, ułatwi współpracę ze sponsorem i ośrodkiem badawczym oraz podejmowanie czynności przed organami administracji odpowiedzialnymi za legalizację badań, ich kontrolę i nadzór.

Dowiedz się więcej o tej książce
Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zagadnienia prawne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł