W przedstawionym projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 319), proponuje się żeby osoba wystawiająca receptę mogła jednorazowo przepisać pacjentowi ilość leku wystarczającą do maksymalnie 120-dniowego stosowania. Obecnie recepta może obejmować kurację 90-dniową.

Ponadto lekarz będzie mógł przepisać podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie przepisów określających leki, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, a jeśli będą to kremy, mazidła, maści lub żele, jednorazowo będzie mógł wystawić pięć takich recept.

Osoba uprawniona będzie mogła wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni stosowania (z zastrzeżeniem, że na jednej recepcie będą mogły być zapisane leki na maksymalnie 120-dniową kurację). Nie zmienią się za to zasady przepisywanie środków antykoncepcyjnych. W dalszym ciągu w przypadku recept na te środki lekarz będzie mógł przepisać do sześciu recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 6-miesięcznego stosowania.

W związku z powyższymi zmianami, w projekcie proponuje się, aby leki refundowane były wydawane w ilości przeznaczonej do maksymalnie 360-dniowego stosowania wyliczonego na podstawie podanego na recepcie sposobu dawkowania.

Ministerstwo przedstawiło również projekt zmian rozporządzenia z 11 września 2006 roku w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. Nr 169, poz. 1216).

Recepta wystawiona na preparaty zawierające środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P, może dotyczyć takiej ilości środka lub substancji, która nie przekracza zapotrzebowania pacjenta na 90-dniową kurację. Recepty takie będą musiały być zrealizowane w ciągu 30 dni od ich wystawienia.

Uwagi do projektów można zgłaszać do 8-ego maja 2014.

Zmiany wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzeń.
 
Opracowanie: Ewelina Wójcik RPE WK

Pierwszy i jedyny jak dotąd aktualny komentarz  do ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wydało wydawnictwo Wolters Kluwer.

Książka "Refundacja leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych" jest dostępna w księgarni Profinfo.