Jak pokazują badania zrealizowane przez Fundację na świadczenia zdrowotne w ramach NFZ Polacy czekają średnio około 2,5 miesiąca.

Najdłuższe kolejki ciągle są do ortopedy oraz specjalisty w zakresie traumatologii narządu ruchu - w ich przypadku od rejestracji do spotkania lekarzem może minąć nawet 10 miesięcy.

Najkrócej pacjenci czekają na realizację świadczeń w trzech dziedzinach:  neonatologii, medycynie paliatywnej oraz radioterapii onkologicznej. Czas oczekiwania wynosi w tych przypadkach nieco  ponad dwa tygodnie.

Z analiz przeprowadzonych przez Fundację wynika, że jednym z najważniejszych problemów pacjentów jest utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów oraz etapowość leczenia.