18 października 2014 r. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji, która miała na celu rozbudowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej placówki. Koszt inwestycji wyniósł 7.617.166,06 zł, z czego 6.301.631,52 zł dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013.

W ramach inwestycji teren leśny otaczający szpital został kompleksowo zagospodarowany: wykonane zostały ścieżki zdrowia oraz trasy leczenia spacerowego do tlenoterapii. W otoczeniu szpitala powstały parki kinezyterapeutyczne pełniące funkcję ogródka integracji sensorycznej dla dzieci w różnych grupach wiekowych, w którym znajdują się między innymi zjeżdżalnie, huśtawki, balanse, przeploty, równoważnie, drabiny, kiwaki, ściany i skarpy wspinaczkowe, linaria, gry interaktywne oraz fontanna wspomagająca integrację sensoryczną.

- Inwestycja, którą dzisiaj otwieramy, nie tylko wpisuje się w charakter działalności naszego szpitala, ale jest także kolejnym elementem, rozwijającym potencjał uzdrowiskowy i turystyczny naszej gminy – mówił Roman Lewandowski, dyrektor placówki. – Jestem przekonany, że ta wspaniałą infrastruktura pozwoli nam na uzyskiwanie jeszcze lepszych efektów leczenia i przyciągnie jeszcze więcej pacjentów spoza naszego regionu i zagranicy, co przyniesie dodatkowe fundusze do gminy tworząc dodatkowe miejsca pracy.

Inwestycja „Rozwój funkcji uzdrowiskowej Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce poprzez budowę infrastruktury rehabilitacyjnej i leczniczej” realizowana była w latach 2010-2014.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.ameryka.com.pl, stan z dnia 22 października 2014 r.