Obwieszczenie dotyczące algorytmu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Konieczność stworzenia takiej regulacji prawnej, jak informowało w przeszłości ministerstwo, wynika z faktu, że funkcjonujące dotąd algorytmy, opracowywane przez różne środowiska, nie miały całkowicie jednolitego charakteru.

Regulacja, jak akcentowała kilka miesięcy temu wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko, informując o trwających wówczas pracach, wynika z troski o to, by zespoły ratownictwa medycznego były wykorzystywane tam, gdzie powinny, czyli w stanach zagrożenia życia. "Wierzymy, że ujednolicony sposób zbierania wywiadu o miejscu zdarzenia, o osobie poszkodowanej, spowoduje, że zespoły będą dysponowane zgodnie z potrzebami" – przekonywała.

 

Tylko państwowe karetki będą jeździć w pogotowiu po 1 kwietnia - czytaj tutaj>>

 

Jakie dane zbierać?

Obwieszczenie zawiera procedurę ogólną dotyczącą m.in. przedstawienia się dyspozytora, określenia adresu zdarzenia, potwierdzenia numeru telefonu osoby dzwoniącej i ustalenia, co się stało.

W obwieszczeniu znalazły się ponadto pytania i wskazówki dla dyspozytora dotyczące określonych przypadków np. alergii, bólu brzucha, bólu w klatce piersiowej, bólu kręgosłupa i pleców, ciąży, porodu i poronienia, drgawek, duszności, krwotoku i krwawienia, utraty przytomności, oparzenia, wyziębienia, paraliżu i bełkotliwej mowy, porażenia prądem lub piorunem, problemów kardiologicznych, wysokiego ciśnienia tętniczego, tonięcia, wypadków komunikacyjnych, zachłyśnięcia, zatrucia, zasłabnięcia czy wypadku nurkowego.

Obwieszczenie zawiera także część dotyczącą odmowy przyjęcia zgłoszenia.