W 2017 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia ponad 3,2 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało blisko 4,8 mln osób.

W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie jednego dnia leczonych było 1,3 mln osób, a w trybie stacjonarnym – 80 tys. osób.

Z danych GUS wynika, że w 2017 r. w ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne funkcjonowało 1519 zespołów ratownictwa medycznego (490 specjalistycznych i 1029 podstawowych). W porównaniu  z poprzednim rokiem liczba zespołów specjalistycznych zmniejszyła się o 70, a podstawowych zwiększyła o 97.

Od kwietnia 2019 r. pogotowie będzie działało na nowych zasadach. Zniknąć ma 135 karetek, które należą do prywatnych firm. Więcej na ten temat czytaj tutaj>>

13 centrów urazowych dla dorosłych

Pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (o 4 więcej niż przed rokiem) oraz 226 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało 160 izb przyjęć oraz 13 centrów urazowych.

W 2017 r. w Systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne działało 1519 zespołów ratownictwa medycznego, 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i 226 szpitalnych oddziałów ratunkowych

W 2017 r. odnotowano prawie 3,2 mln wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. Najczęściej zespoły ratownictwa medycznego udzielały pomocy w domu pacjenta (ok. 70 proc. przypadków).

 

43 proc. – pomocy potrzebowały starsze osoby 

Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych ponad 3,2 mln osób, z czego 6,2 proc. stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat, a 43 proc. – osoby w wieku 65 lat i więcej.

Dostępność świadczeń medycznych udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego przedstawia wskaźnik liczby zespołów (podstawowych i specjalistycznych) w przeliczeniu na 100 tys. ludności.

W 2017 r. w skali kraju wyniósł on 4 zespoły. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (5,4 zespołu), natomiast najniższą w województwie wielkopolskim (3,4 zespołu).

W skali kraju na 1000 ludności przypadały prawie 84 osoby, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej. Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy medycznej w miejscu zdarzenia w przeliczeniu na 1000 ludności, odnotowano w województwie zachodniopomorskim – prawie 105 osób, a najmniej w województwie wielkopolskim – 58 osób.