Akredytacje otrzymały: Szpital Wolski w Warszawie, SP ZOZ w Staszowie, SP ZOZ w Międzyrzecu Podlaskim i Szpital Kliniczny nr 7 ŚUM w Katowicach, a także Copernicus Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku, Krajowa Fundacja Medyczna w zakresie działalności Mazowieckiego Szpitala Onkologicznego w Wieliszewie i Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce w zakresie działalności Zespołu Sanatoryjno-Szpitalnego Rehabilitacji Narządu Ruchu Gwarek - Szpital w Goczałkowicach Zdroju. Certyfikaty ważne są do 2016 roku.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Obecnie certyfikaty akredytacyjne posiada 136 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie CMJ.

www.cmj.org.pl