Wyróżnione jednostki to: Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej nr 1 w Bełżycach, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy , Pro - Medica" w Ełku Sp. z o.o , Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze , Szpital w Knurowie Sp. z o.o. oraz Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Centrum Rehabilitacji w Górznie.

Trzy pierwsze szpitale zdobyły akredytację w ramach projektu "Wsparcie procesu akredytacji zakładów opieki zdrowotnej", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie certyfikaty ważne są do 2 marca 2017 roku.

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) jest centralną jednostką resortu zdrowia. Powołane zostało przez Ministra Zdrowia w 1994 roku, w celu inspirowania oraz wspierania działań zmierzających do poprawy jakości usług medycznych świadczonych przez placówki polskiej opieki zdrowotnej. Program akredytacji szpitali funkcjonuje od 1998 roku i został opracowany na podstawie wzorów czołowych instytucji akredytujących na świecie. Program należy do European Accreditation Network (EAN), koordynowanej przez Europejskie Towarzystwo Jakości w Opiece Zdrowotnej (ESQH), zrzeszającej programy akredytacyjne w Europie.

Obecnie certyfikat akredytacyjny posiada 148 szpitali. Pełna lista akredytowanych szpitali dostępna jest na stronie CMJ.

www.cmj.org.pl