Status szpitala akredytowanego przyznawany jest od 75 procent poziomu spełniania standardów. Uzyskanie przez szpital certyfikatu świadczy o wysokiej jakości usług i stanowi wyróżnik na tle innych placówek ochrony zdrowia.

W listopadzie 2014 roku szpital poinformował o otrzymaniu certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. 

ZOZ w Gostyninie został przejęty przez Arion w marcu 2013 roku. Szpital prowadzi oddziały – chirurgiczny, ginekologiczno-położniczy, neonatologiczny, anestezjologiczny, chorób wewnętrznych, pulmonologiczny, neurologiczny, kardiologiczny i pediatryczny. Prowadzi także oddziały rehabilitacyjne, pracownie diagnostyczne – EEG, EKG, endoskopii, zakład diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej.

Arion prowadzi także Zespół Opieki Zdrowotnej w Biłgoraju obejmujący szpitale w Biłgoraju i Tarnogrodzie oraz poradnię we Frampolu a także Centrum Medyczne Górnik w Łęcznej.