Aby wziąć udział w akcji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.opzg.pl. Rejestracja potrwa do 30 listopada 2014.

- Do pierwszej edycji akcji w sezonie 2013/2014 przystąpiło 1069 ośrodków ochrony zdrowia z całego kraju. W placówkach, które zaraportowały szczepienia personelu medycznego odnotowano średnio 50 procentowy poziom wyszczepialności przeciw grypie, co znacząco przewyższa średni krajowy wynik dla tej grupy zawodowej szacowany na poziomie 6 procent. Dlatego też, liczymy na jeszcze większe zaangażowanie placówek w tegoroczne działania – powiedział profesor Adam Antczak, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Oświaty Zdrowotnej Fundacji Haliny Osińskiej.

W pierwszym etapie po rejestracji, uczestnicy zobowiązani są do przeprowadzenia działań informacyjnych i akcji szczepień personelu medycznego. Zaineresowanym ośrodkom organizatorzy prześlą materiały promocyjne i informacyjne, dotyczące profilaktyki grypy. Następnie do 15 grudnia 2014 na stronie www.opzg.pl należy zaraportować liczbę pracowników zaszczepionych przeciwko grypie. Dodatkowo placówki, które zarejestrują się w do udziału w akcji do 15 stycznia 2015 roku, mogą nadesłać prace konkursowe, opisujące przeprowadzone działania informacyjne, promujące wśród pacjentów korzyści wynikające ze szczepień przeciw grypie.

W II edycji akcji „Placówka Medyczna – Partner OPZG” przyznawane będą tytuły Liderów, Super Liderów, Szpitali Partnerskich i Szpitali Wiodących. Wśród placówek, które zaraportują szczepienia personelu medycznego, firma Kaspersky Lab Polska – Partner Programu, rozlosuje 50 pakietów oprogramowania antywirusowego (Kaspersky Small Office Security do ochrony 10 komputerów, 1 serwera plików, 10 urządzeń mobilnych z systemem Android, na okres jednego roku). Natomiast wśród nadesłanych prac konkursowych jury wybierze trzech zwycięzców, którzy otrzymają profesjonalne chłodziarki farmaceutyczne z monitoringiem temperatury oraz inny sprzęt medyczny.
Szczegółowa lista przewidzianych nagród i wyróżnień oraz ich liczba zostanie opublikowana na stronie www.opzg.pl.

Ogólnopolski Program Zwalczania Grypy jest inicjatywą społeczną niezależnych ekspertów medycznych. Celem Programu jest poprawa wyszczepialności przeciw grypie w Polsce, zwłaszcza wśród pacjentów z grup ryzyka  oraz informowanie Polaków o zagrożeniach związanych z grypą i jej powikłaniami.

Organizatorem Społecznej Kampanii Informacyjnej związanej z tym Programem jest Instytut Oświaty Zdrowotnej Fundacja Haliny Osińskiej. Działania skierowane są do środowiska medycznego, opinii publicznej, samorządu oraz do pracodawców. Przedsięwzięcie spotkało się z aprobatą najważniejszych instytucji działających na rzecz poprawy zdrowia publicznego – Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH oraz takich organizacji jak: Naczelna Izba Lekarska, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 9 towarzystw medycznych, 4 organizacje zrzeszające pracodawców oraz związki samorządów. W działania Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy zaangażowali się również eksperci medyczni, liderzy opinii oraz ludzie nauki, kultury oraz biznesu. Więcej informacji na stronach www.opzg.pl oraz www.grypoodporni.pl