Głównym zadaniem powstałej platforma e-learning wraz z Portalem informacyjnym, jest udostępnienie szkoleń w formie lekcji e-learning dla pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
Wejście na stronę portalu informacyjnego jest możliwe poprzez link: http://akademia.nfz.gov.pl/.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.


Źródło: www.nfz.gov.pl