Ponadto Rada na przedstawić stanowiska następujących sprawach
- oceny leku: Protelos (ranelinian strontu) we wskazaniu: leczenie osteoporozy u pacjentek w wieku powyżej 65 lat ze stwierdzoną pierwotną osteoporozą pomenopauzalną (T-Score mniejsze lub równe 2,5 mierzone metodą DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem biodra, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancją) do stosowania doustnych bisfosfonianów.

- zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Ritalmex (mexilatinum) kapsułki 200 mg we wskazaniu: dystrofia miotoniczna typu 1; dystrofia miotoniczna typu 2; miotonia typu Thomsena; dystrofia miotoniczna Beckera; komorowe zaburzenia rytmu; nawracające burze elektryczne - stan po implantacji ICD; pierwotne zaburzenia mięśniowe - choroba Eulenburga.

- zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Orap (pimozidum) kapsułki 1 mg i 4 mg we wskazaniu: zespół tików głosowych i ruchowych - zespół Gillesa de la Tourette'a; zespół tików przewlekłych; zespół tików przejściowych; choroba Leigha.

- zasadności wydawania zgód na refundację produktu leczniczego Proglicem (diazoxidum) we wskazaniu: hipoglikemia hiperinsulinemiczna; zespół hipoglikemia-hiperamonemia; hiperinsulinizm organiczny; wyspiak trzustki.

Zostaną również przygotowane opinie o projektach programów zdrowotnych:

- „Zwiększenie dostępności do podstawowych badań przesiewowych u dzieci w ramach „Program profilaktyki i promocji zdrowia w gminie i mieście Odolanów na lata 2012-2014"",

- „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego kobiety w wieku od 25 - 59 roku życia na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie",

- „Konsultacje specjalistyczne wraz z podstawową diagnostyką w ramach „Miejskiego Programu Promocji Zdrowia na rok 2013"" (Miasto Legionowo).

- „Projekt programu profilaktyki chodu w wieku 55+ na lata 2012-2014 (Gmina Suszec)

- „Rehabilitacja lecznicza - fizjoterapia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo oraz dzieci i młodzieży z wadami postawy z terenu Gminy Sułkowice na lata 2013-2015" (Gmina Sułkowice).

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP