Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest 7 kwietnia, w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 1948 roku. Jest to globalna kampania, zachęcająca wszystkich do skoncentrowania się na jednym, wybranym problemie zdrowia, którego skutki odczuwalne są w skali całego świata. Skupiając się na nowych, dopiero pojawiających się kwestiach zdrowotnych, Światowy Dzień Zdrowia daje możliwość rozpoczęcia zbiorowych działań na rzecz ochrony zdrowia i dobrostanu ludzi.
Światowy Dzień Zdrowia 2012 poświęcony jest zagadnieniom starzenia się i zdrowia, a temat przewodni brzmi „Więcej życia, więcej lat w zdrowiu!". Tegoroczna kampania skupia się na tym, w jaki sposób zachowanie dobrego stanu zdrowia w czasie trwania całego życia może pomóc starszym osobom cieszyć się pełnym i produktywnym życiem. Szacuje się, że w najbliższym czasie na świecie liczba osób w wieku powyżej 80 i 90 będzie najwyższa w historii ludzkości. Do 2050 udział osób w wieku powyżej 80 lat w populacji ogólnej wzrośnie prawie czterokrotnie.
Obchody Światowego Dnia Zdrowia w Polsce wpisują się w działania Europejskiego Roku Aktywności Ludzi Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, który Unia Europejska ogłosiła tematem roku 2012. Przez cały rok, Polskie Biuro WHO, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia będą prowadzić kampanię podkreślającą, jak cenny wkład osoby starsze wnoszą do życia społeczeństw i gospodarek poszczególnych krajów a jednocześnie zwracającą uwagę na kwestie zdrowotne związane z wiekiem.

Źródło: www.mz.gov.pl