Z oferty szkoleniowej skorzystało już ponad 45 tys. pielęgniarek i położnych. Największym powodzeniem cieszyły się studia pomostowe, które ukończyło 30 573 osób, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe do poziomu licencjata. 4 408 pielęgniarek i położnych ukończyło kurs kwalifikacyjny z zakresu pielęgniarstwa ratunkowego, a 2 203 - kurs specjalistyczny z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Natomiast 1 589 pielęgniarek i położnych ukończyło kurs specjalistyczny z zakresu wykonania konikopunkcji, odbarczenia odmy prężnej oraz wykonania dojścia doszpikowego, 3 547 szkolenia w ramach kursu specjalistycznego z zakresu opieki nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego. Natomiast 1 642 pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej ukończyło szkolenia w zakresie opieki geriatrycznej, a 1 306 szkolenia z zakresu przekazywania wiedzy mężczyznom z obszaru profilaktyki, objawów, diagnostyki.