Gazeta przytacza wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, który oddalił skargę prokuratury dotyczącą nieważności uchwały podjętej przez radę powiatu w Olkuszu w sprawie prywatyzacji miejscowego szpitala. Wyrok ten otwiera drogę do kolejnych prywatyzacji placówek medycznych.

Czytaj: WSA: prowadzenie szpitala nie należy do zadań powiatu >>>

Samorządy prywatyzują szpitale głównie dlatego, że nie chcą odpowiedzialności za ich wyniki finansowe. SP ZOZ zadłużał się, a samorząd spłacał długi. Spółka mu się bilansować, chociaż w praktyce różnie to wygląda. Okazuje się, że przekształcenie to nie panaceum na wszystkie problemy szpitali.

Cały artykuł www.gazetaprawna.pl