26 października 2015, już po raz dziesiąty, obchodzony jest Światowy Dzień Donacji  i Transplantacji. Z tej okazji kanał FOX, wraz z partnerem Dawca.pl, organizuje akcję „Zrób coś dobrego zanim zostaniesz zombie”, która ma na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie transplantologii oraz zachęcenie do podpisywania tzw. oświadczeń woli, które są pisemną deklaracją oddania narządów oraz tkanek do przeszczepienia po śmierci. 

Oświadczenia można pobrać ze specjalnie utworzonej strony www.zanimzostanezombie.pl, na której Michael Cudlitz, sierżant Abraham Ford z serialu „The Walking Dead”, zachęca Polaków do wsparcia akcji w specjalnym spocie.

Od stycznia do września 2015 roku, od zmarłych w całej Polsce dawców przeszczepiono 1074 organy, jednak na liście jest wciąż 1539 oczekujących. Liczba ta ciągle wzrasta, a tym samym wydłuża się czas oczekiwania na operację. Wynika to z tego, że wiedza społeczeństwa o tym  jaką wartość dla setek śmiertelnie chorych osób ma przeszczepienie narządów jest nadal niewystarczająca. 

Czytaj: Ministerstwo Zdrowia: rusza kampania „Zgoda na życie”>>>

Przeszczepy to w Polsce wciąż bardzo delikatny temat. Jedną z przyczyn ograniczających ilość przeprowadzanych transplantacji jest brak organów pobieranych od zmarłych dawców, wobec których komisja medyczna orzekła śmierć pnia mózgu. Polskie prawo uznaje tzw. zgodę domniemaną, czyli zgodę na możliwość zgłoszenia za życia swojego sprzeciwu wobec pobrania organów. Jeżeli tego nie zrobimy, lekarze mają prawo do pobrania organów. Jednak powszechnie przyjęta praktyka nakazuje zapytać najbliższych o zgodę, która często nie jest wyrażana, co jest wynikiem niskiej świadomości społecznej. Wykorzystując fenomen serialu „The Walking Dead” organizatorzy chcą dotrzeć z przekazem akcji  #zanimzostanezombie o dawstwie organów do jak największej liczby osób, przełamując tabu w tej kwestii, jak również wywołując szerszą dyskusję o transplantacji. Główne hasło akcji to „Zrób coś dobrego zanim zostaniesz zombie”. 

Wyniki zeszłorocznego badania zrealizowanego przez agencję badawczą PBS na zlecenie kanału Fox potwierdzają tę potrzebę. Aż 89 procent ankietowanych jest zdania, że poziom wiedzy w temacie transplantologii jest w Polsce niewystarczający. Jedynie trzech na dziesięciu respondentów oceniło poziom swojej wiedzy na temat transplantacji na poziomie zadowalającym. Natomiast 70 procent osób jest zdania, że w tej kwestii nie są wystarczająco poinformowani.