Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił wczoraj skargę kasacyjną fiskusa w sprawie opodatkowania badań klinicznych. Sąd uznał, że usługa badań świadczona przez szpital na zlecenie sponsora, nie jest zwolniona z VAT.

W maju 2011 r. samodzielny publiczny szpital specjalizujący się w chorobach płuc wystąpił o wykładnię ustawy o VAT. We wniosku o interpretację wyjaśnił, że na podstawie umów zawartych ze sponsorami i badaczami uczestniczy w testach klinicznych organizowanych przez firmy farmaceutyczne.
O tym, czy usługa medyczna podlega preferencji, decyduje jej cel.

W ramach tych umów szpital uzyskuje nieodpłatnie badane produkty lecznicze, komparatory oraz urządzenia stosowane do ich podawania. Osobami badanymi są jego pacjenci, którzy spełniają określone kryteria i wyrażą zgodę na udział w badaniu. Przyjmują oni inne leki niż w leczeniu standardowym, a wszystkie koszty ponosi sponsor.

Szpital miał wątpliwości, jak opodatkować wynagrodzenie otrzymane od sponsora prowadzącego badanie kliniczne. Jego zdaniem do badań klinicznych ma zastosowanie zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 1 – 8 ustawy o VAT. Od 1 stycznia 2011 r. zwalnia on z VAT m.in. usługi opieki medycznej służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, wykonywane przez zakłady opieki medycznej.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który nie miał wątpliwości, że art. 43 § 1 pkt 18 ustawy o VAT stanowi prawidłową implementację unijnej dyrektywy nr 112. Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE wynika, że sporne zwolnienie jest interpretowane bardzo ściśle. Nie obejmuje na przykład badań lekarskich wykonywanych na potrzeby sprawy o odszkodowanie czy w celach innych niż medyczne. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: I FSK 406/12

Źródło: Rzeczpospolita