Wśród nich jest 57 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej, 17 wyrobów medycznych (unikalnych kodów EAN) w ramach listy aptecznej, 10 produktów leczniczych (unikalnych kodów EAN) w ramach katalogu chemioterapii oraz 23 produkty lecznicze (unikalne kody EAN) w ramach programów lekowych.

Dla 68 produktów (unikalnych kodów EAN) zostanie dodane wskazanie off-label. Dla 265 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu, w tym dla 180 produktów w ramach listy aptecznej (od 201,96 zł do 0,01 zł).

Natomiast dla 7 produktów (unikalnych kodów EAN) wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu w tym dla 3 produktów w ramach listy aptecznej (od 81 gr do 2,81 zł).

Dla 599 produktów (unikalnych kodów EAN) spadnie dopłata pacjenta (od 235,11 zł do 1 gr). Dla 230 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrośnie dopłata pacjenta (od 1 gr do 395,21 zł). Dla 705 produktów (unikalnych kodów EAN) spadną ceny detaliczne brutto (od 215,24 zł do 1 gr), a dla 161 produktów (unikalnych kodów EAN) wzrosną ceny detaliczne brutto (od 1 gr do 6,37 zł).

W związku z wpłynięciem wniosków o skrócenie terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub upłynięciem terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych lub odmową refundacji na kolejny okres w nowym obwieszczeniu nie znajdzie się 65 produktów (unikalnych kodów EAN) obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

W ramach listy aptecznej zostały objęte refundacją nowe substancje czynne: Nasometin (Mometasonum) we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji oraz Incruse (Umeclidinii bromidum) stosowany przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc – w leczeniu podtrzymującym u pacjentów powyżej 18 roku życia, a także odpowiedniki leków dotychczas refundowanych: Ursocam (Acidum ursodeoxycholicum) i Reseligo (Goserelinum). 

W ramach katalogu chemioterapii została objęta refundacją nowa substancja czynna Erwinase (Crisantaspasum), stosowana w leczeniu ostrej białaczki limfoblastycznej w przypadku stosowania w skojarzeniu z innymi chemioterapeutykami w leczeniu pacjentów, głównie pediatrycznych, u których wystąpiła nadwrażliwość (alergia kliniczna lub „cicha inaktywacja”) na pegylowaną L-asparaginazę pochodzącą z E. coli a także odpowiedniki leków dotychczas refundowanych: Mitoxantron Accord (Mitoxantronum) iFludarabine Accord (Fludarabini phosphas).

W ramach programów lekowych zostały objęte refundacją  nowe substancje czynne: Tecfidera (dimethylis fumaras) w ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego”, Plegridy (Peginterferonum beta-1a) w ramach programu „Leczenie stwardnienia rozsianego”,Keytruda (Pembrolizumabum) w ramach programu „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”, Opdivo (Nivolumabum) w ramach programu „Leczenie czerniaka skóry lub błon śluzowych”, Perjeta (Pertuzumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie raka piersi” oraz Gazyvaro (Obinutuzumabum) w ramach programu lekowego „Leczenie ostrej białaczki limfocytowej obinutuzumabem”. W ramach programów lekowych objęty został refundacją odpowiednik leku dotychczas refundowanego Benepali (Etanerceptum) a także inne produkty, takie jak MabThera (Rituximabum) w ramach programu „Leczenie chłoniaków złośliwych” – nowa postać podania – podskórna, Herceptin (Trastuzumabum) w ramach programu „Leczenie raka piersi” – nowa postać podania – podskórna oraz HyQvia (Immunoglobulinum humanum normale) w ramach programu lekowego „Leczenie pierwotnych niedoborów odporności (pno) u pacjentów dorosłych (ICD-10: D 80 w tym D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D81.9; D 82 w tym: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83 w tym: D 83.0, D 83.1, D 83.8, D 83.9; D 89.9) z zastosowaniem immunoglobuliny ludzkiej normalnej podawanej z rekombinowaną hialuronidazą ludzką” – nowy program lekowy.

Projekt obwieszczenia dostępny jest na stronie www.bip.mz.gov.pl

Uwagi do projektu można zgłaszać do poniedziałku 27 czerwca 2016 roku do godziny 12:00.